Pribatutasun-politika

1. Web-orriaren xedea

Lege Ohartarazpen honek Grupo Empresarial Larrión S.L. enpresak eskainitako produktuen erabilera-baldintza orokorrak biltzen ditu, erabiltzen dituzten pertsonei dagokienez.

Web-orri hau ERABILTZAILEARI sistema erabilerraza eta fidagarria eskaintzeko xedez garatu da, Grupo Empresarial Larrión taldeak eskaintzen dituen produktu eta zerbitzuei buruzko informazioari begira.

Domeinuaren jabea (www.grupolarrion.es) eta bere diseinuaren, edukiaren, garapen informatikoaren eta mantentze teknikoaren arduraduna Grupo Empresarial Larrión taldea da, Comarca 2 Industrialdea, B kalea, 15. pabiloia 31191 – Ezkirotz, Nafarroa (Espainia) helbidea B-31XXXXXX IFK dituena eta Nafarroako Merkataritza Erregistroan inskribatuta dagoena telefono honekin: +34 948 303 021 eta posta elektroniko honekin: info@grupolarrion.es.

2. Datuen babesa

Datu Pertsonalak Babesteko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoak eta datu pertsonalen tratamenduari eta datu horien zirkulazio libreari dagokionez pertsona fisikoen babesari buruzko Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016/679 (EB) Erregelamenduak (DBEO) xedatutakoaren arabera, ERABILTZAILEAK baimena ematen du bere datuak Grupo Empresarial Larrión taldea titular duen fitxategi batean sartzeko eta datu horiek, batetik, eskatutako zerbitzuak emateko eta, bestetik, zerbitzu horiek nola erabiltzen dituen jakiteko erabili ahal izateko, esperientzia hobetu ahal izateko, komunikazio, zerbitzu eta esperientzia garrantzitsuenak eskaini ahal izateko eta eduki eta iragarki pertsonalizatuak eman ahal izateko, behar denean haren baimena jasoz.

Halaber, ERABILTZAILEAK adierazten du informatuta dagoela sarbide-, zuzenketa-, ezerezte-, ezabatze-, aurkaritza-, tratamenduaren mugatze eta datuen eramangarritasun eskubideei buruz eta erabaki indibidualizatu eta automatizatuen xede ez izateko eskubideei buruz, enkarguaren xede diren datuei dagokienez. Eskubide horiek Comarca 2 Industrialdea, B kalea, 15. pabiloia 31191 – Ezkirotz, Nafarroa (Espainia) helbidean edo info@grupolarrion.es posta elektroniko bat bidaliz gauzatu ahal izango dira.

3. Sarbidea eta erabilera

Web-orri horretan sartzen diren eta/edo web-orriaren bidez informazioa erabiltzen duten edo merkataritza-transakzioak egiten dituzten pertsonek ERABILTZAILE izaera hartzen dute eta hemen ezarritako xedapenak eta legez aplikatu beharreko beste edozein kontuan hartzeko eta zorroztasunez betetzeko konpromisoa hartzen dute euren gain.

ERABILTZAILEEI jakinarazten zaie web-orri honen eta bezero-arloaren erabilera-baldintza orokorrak aldez aurretik jakinarazi gabe alda daitezkeela.

4. Edukiak

Web-orri horretan dauden elementuak eta bezeroen arloa, bai diseinua, bai edukia, bai garapen informatikoa eta bai mantentze teknikoa, jabetza intelektual eta industrialeko araudiak babestuta daude.

Arlo horien erreprodukzio osoa edo partziala, banaketa, eraldaketa eta merkaturatzea eskatzen duten erabilerak ez daude baimenduta eta, nolanahi ere, Grupo Empresarial Larrión taldearen aldez aurretiko idatzizko baimena behar dute.

5. Erantzukizuna

Web-orri honetara eramaten duten esteka guztiek eta bezeroen arloak ezingo dituzte erakutsi, zuzenean edo zeharka, adierazpen faltsu, zehaztugabe edo lausoak. Era berean, Grupo Empresarial Larrión taldea ez da erantzule egingo kanpoko estekak beti operatibo egoteaz.

Web-orria eta bezeroen arloa aldiro-aldiro probatu eta berrikusten dira bere sistemen segurtasuna eta sistemetan birusik ez dagoela bermatzeko. Halaber, funtzionamendu tekniko egokia bermatzen da baina web-orrian eta denda elektronikoan sartzea ezinezkoa egingo duten programazio-erroreak edo ezinbesteko kausak izateko aukera baztertu gabe. Kasu horretan arreta handienarekin jokatuko da arazoa ahalik eta lasterren konpontzeko.

6. Legeria aplikagarria

Web-orri honekin edo denda elektronikoarekin zerikusia duen edozein eztabaida edo arazo konpontzeko, Espainiako legeria aplikatuko da eta alderdi parte-hartzaileak Nafarroako Epaitegi eta Auzitegien mende geratuko dira.